Kolejnych stu skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym we Wronkach już wkrótce będzie mogło podjąć pracę przy produkcji wyrobów firmy Elastomer Sakowicz GmbH