Jak długo mogą być udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe, np. radnego czy burmistrza? Czy jest jakiś konkretny przepis, który to reguluje, czy administrator powinien sam ocenić – zgodnie z ogólnymi zasadami ochrony danych osobowych?-