Od października, w pierwszy czwartek każdego miesiąca, w sali Centrum Inicjatyw Senioralnych na Dworcu PKP, odbywać się będą dyżury przedstawicieli wronieckiej Rady Seniorów. W najbliższy czwartek od 14.00 do 16.00 dużur pełnić będzie Wiesława Kubaczewska – Przewodnicząca