Dzień Dziecka w nowowiejskim parku 4 lipca organizowany był przez Sołtysa Krystiana Zastróżnego i Radę Sołecką. W imieniu organizatorów dziękujemy za pomoc osobom zaangażowanym i sponsorom, czyli przede wszystkim nowowiejskim przedsiębiorcom, którzy chętnie wsparli to wydarzenie, aby