19 lutego 2022 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Lubowo