W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Szlachetne zdrowie” członkowie koła żywieniowego SP Nr 2 w dniu 14.04.2016r. brali udział w warsztatach, zorganizowanych przez Katedrę Technologii Żywienia Człowieka przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.