PKN ORLEN ogłasza konkurs na WARTOŚCIOWĄ LEKCJĘ WF. Pomysły uczniów ze szkół podstawowych klas IV-VI, które uzyskają najlepsze oceny jury zostaną nagrodzone finansowo.