Mieszkańcy Wartosławia nie uchwalili zaproponowanych przez burmistrza poprawek w statucie sołectwa. Sołtysem nadal Witold Waroś.