Plaża pod kładką, mimo różnych dyskusji co do jej celowości o poniesionych kosztów, zyskała sympatię mieszkańców Wronek. Użytkownicy jednak zwracają uwagę na to, że nie ma tam toalety i dłuższy pobyt z małym dzieckiem jest niemożliwy. Zadałam więc pytanie