Tak jak MÓZGIEM wolontariackiej pom0cy od początku jest bezapelacyjnie Marek Lemiesz, tak SERCEM naszej pracy jest bez wątpienia Weronika Klimuntowska – od 7.oo-15.00 – kierowniczka wronieckiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a po 15.00 do oporu, czasem długo w noc