Piątek 13-nastego okazał się szczęśliwy dla Powiatu Szamotulskiego, bowiem w odpowiedzi na aplikację do programu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” zapadła decyzja Polskich Linii Kolejowych o zakwalifikowaniu przedsięwzięcia