Z 8.440 zł do 16.900 złotych brutto wzrosła pensja wiceburmistrza Roberta Dorny po ostatnich regulacjach rządu dotyczących zarobków urzędników państwowych. Burmistrzowi pensję zatwierdza Rada MiG, natomiast wszystkim urzędnikom niższego szczebla, w tym