Z Robertem Dorną, wiceburmistrzem zajmującym się wroniecką oświatą umówiłam się na spotkanie krótko po tzw. konferencji prasowej z dyr. SAPO Lucyną Kędzioł. Na konferencji pani Kędzioł przedstawiła nam wyniki ankiety przygotowanej wybiórczo, tylko dla rodziców