Rada Powiatu Szamotulskiego odwołała z funkcji wiceprzewodniczącego Józefa Kwaśniewicza, byłego starostę, do czerwca bieżącego roku wicestarostę powiatu. Szesnaście głosów za, dwa głosy przeciw i dwa wstrzymujące (Kwaśniewicz odmówił udziału w głosowaniu) –