Dzisiejsza wichura nie odpuszcza. To była naprawdę ciężka noc, która właściwie trwa nadal… Artur przesłał nam zdjęcia z Wartosławia. Powalone drzewo zniszczyło pomniki i dach na kościele na cmentarzu w Wartosławiu