Oto tekst z wronieckiego ratusza, który otrzymałam dziś. Burmistrz zarzucił mi tendencyjność w poprzedniej publikacji. Jest to komentarz do artykułu znajdującego się poniżej. Sami Państwo oceńcie jeden i drugi tekst. Nie chciałabym stać się stroną w tym „męskim” sporze