Na zaproszenie Michała Zielińskiego – wojewody wielkopolskiego, przedstawiciele wronieckiej Rady Młodzieży wzięli dziś udział w Wielkopolskim Forum Młodzieży. Rozmawiali przede wszystkim o cyberbezpieczeństwie i otrzymali wiele ciekawych porad prawnych. Wiceprzewodnicząca WRM –