Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej bardzo uroczyście obchodziło zawsze kolejne jubileusze swoich członków. Ostatnie czasy pandemii przyhamowały te uroczystości w plenerze, ale o naszych dostojnych Jubilatach nie zapominamy. Swoje 90-te urodziny obchodził wczoraj Wiesław