Nie ma już oficjalnych kontaktów z żadnym krajem wymienionym na tabliczkach na rondzie Europa, z którymi Wronki współpracowały za czasów Kazimierza Michalaka (do 2006 r.) W 2020 roku dyr. WOK Michał Poniewski porządkując zielony skwer przed budynkiem usunął (samowolnie czy za przyzwoleniem