Czyli wyciągnięcie wniosków z ankiety internetowej.