We wtorek, 5 stycznia 2021 roku wysłałam ośmiu radnym na ich skrzynki mailowe Rady zapytania w związku z tym, iż głosowali ZA przyjęciem burmistrzowej  uchwały “wrzutki”, stanowiącej o sprzedaży bezprzetargowej ziemi pod przedszkolem w Nowej Wsi. Głosowali tak mimo