Zaledwie jednym głosem wybrano sołtysa nowej kadencji podczas zebrania wiejskiego na Stróżkach. Frekwencja była bardzo słaba.