Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Wronki wyniosła 36,73%. Wyniki głosowania poniżej