O tym dlaczego wydarzyły się już dwa wypadki na linii kolejowej we Wronkach, prawie w tym samym miejscu oraz o planach modernizacji odcinka Poznań – Szczecin rozmawiano na komisjach z zaproszonym gościem, przedstawicielem PKP