Zapytałam dyr. WOK Michała Poniewskiego o obowiązkowe maseczki na niedzielnym wernisażu PRZED wronieckim muzeum. Prezentuję odpowiedź: