W dniach 27 lutego – 1 marca Zespół Folklorystyczny „Marynia” wziął udział w XIV Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich w Puławach.