Ponieważ mam ciągle wątpliwości co do budowy w Nowej Wsi zamiast jednego kompleksu szkolno- przedszkolnego osobnej szkoły i przedszkola publiczno prywatnego, postanowiłam pójść do źródła pomysłu, czyli burmistrza Mirosława Wieczora i po prostu zapytać o wszystko.