Tradycja nowowiejska nakazuje, żeby po mszy św. dożynkowej była zabawa taneczna. Tak się stało i w tym roku. Grał zespół SEKWENS