Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje „Dzień Seniora” pod hasłem „Wyjdź z domu!”. Akcja odbędzie się w piątek, 27 października w placówkach ZUS na terenie całego województwa.