W ostatnich dniach dochodziło do dziwnych przerw w dostępie do telewizji satelitarnej. Miejscami braki sygnału trwały nawet do 30 minut. Jaka jest tego przyczyna? Wiemy i chętnie podzielimy się tą ciekawostką