Jak już pisałam wcześniej, wczoraj odbyło się spotkanie wiceburmistrza Roberta Dorny z rodzicami dzieci z SP w Nowej Wsi zorganizowane na ich życzenie przez sołtysa Józefa Michalskiego