Urząd MiG Wronki informuje, że w związku z przebudową skrzyżowania ul. Łowieckiej z ul. Piaskową od 11 października będzie zamknięta ul. Łowiecka. Dojazd do posesji zlokalizowanych na ul. Łowieckiej i Piaskowej będzie odbywał się od ul. Nadbrzeżnej i Myśliwskiej. Planowanie zakończenie robót do dnia