W imieniu Autorki publikuję zaproszenie do udziału w konkursie poetyckim. Jak pisze Stanisława Łowińska- Warto w tym czasie dać młodzieży okazję wykazania się, tym bardziej, że tematyka jest jak najbardziej aktualna a termin składania