Warta została zarybiona jaziem. Do rzeki trafiło 10000 ryb. Nad przebiegiem przedsięwzięcia czuwała komisja z Januszem Woźniakiem na czele.