21 kwietnia 2022 roku strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Wronki, którzy ukończyli 65 lat i przez co najmniej 25 lat brali czynny udział w akcjach ratowniczych odebrali decyzję o przyznaniu świadczenia ratowniczego