Komendant Główny Policji powierzył obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim podinspektorowi Rafałowi Banachowi, który od 12 lipca będzie nadzorował pion logistyczny garnizonu lubuskiego. Podinspektor Rafał Banach posiada