Z ogromnym żalem przyjęłam informację o śmierci Zbigniewa Kaczmarka. W latach 2002-2010, przez dwie kadencje był radnym Rady Miasta i Gminy we Wronkach. Był także wiele lat sołtysem Wróblewa, o które walczył zawsze jak lew