Wspólnota Młodych OWCZARNIA wspiera zbiórkę najpotrzebniejszych produktów, które przekaże personelowi i pacjentom szpitala w Czarnkowie