2 października na wronieckim Placu Targowym odbędzie się zbiórka krwi prowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu