Dziś przyznane zostały stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w dziedzinie twórczości artystycznej. Niestety w związku z panującą epidemią niemożliwe stało się tradycyjne spotkanie ze stypendystami. Informacje i dyplomy zostały wysłane listownie. Nagrodzeni to zaangażowani