Nie mam w zwyczaju ani komentować, ani tym bardziej dyskredytować żadnej „bratniej” redakcji i to zarówno portalu, jak i gazety papierowej. Chętnie udostępniam swoje materiały, gdy ktoś o nie poprosi (Goniec, Szamotulska, Dzień Szamotulski). I do dziś tego