Od dziś godz. 18.00 przez najbliższe dwa tygodnie odbywać się będą zebrania sołeckie mające na celu wybory sołtysów i rad sołeckich. Dziś os. Zamość, Samołęż i Popowo. Czy znajdą się chętni, by przez kolejne pięć lat pełnić odpowiedzialną