21 lutego w Karczmie Brackiej we Wronkach odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze wronieckiego Bractwa Kurkowego. Na kolejną kadencję wybrano nowy zarząd, który niczym nie różni się od starego :) Paweł Kmieciak pozostał prezesem.