Mieszkańców ulic: Dworcowej, Lipowej, Niepodległości, Partyzantów, Polnej, Ratuszowej i os. Staszica na spotkanie zaprosiła nowa radna Agnieszka Bartniczak – Ginalska. Spotkanie odbędzie się dziś o godz. 17.00. Podczas spotkania omówione zostaną sprawy dotyczące