W dniu 21.04.2018 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w świetlicy działkowej w drugim terminie, z powodu braku forum w pierwszym, na 200 członków, obecnych było 34, tj. 17%