Prawie dwie i pół godziny stu mieszkańców Nowej Wsi i okolic dyskutowało z zaproszonymi przez sołtysa Józefa Michalskiego gośćmi – wiceburmistrzem Robertem Dorną, Lucyną Kędzioł – dyrektorem SAPO oraz radnymi