Wybory sołeckie w sołectwie Samołęż nie przyniosły żadnych zmian. Mieszkańcy wsi po raz kolejny zaufali Grzegorzowi Orzechowskiemu.