W Nowej Wsi, Wronkach, Kaźmierzu i Biezdrowie w powiecie szamotulskim, w okolicach szkół powstały przejścia dla pieszych, które zwiększą bezpieczeństwo uczniów. O zasadach przechodzenia na drugą stronę przypomina rysunek wesołej zebry, widoczny zarówno dla