Na ostatniej, grudniowej sesji 2020 roku Rady Miasta i Gminy Wronki radna Agnieszka Bartniczak – Ginalska podsumowała pracę zespołu kontrolnego powołanego jeszcze w ub. roku, po tym, jak w mediach zawrzało po przeprowadzonym konkursie