Kierownik ds. Organizacyjno- Prawnych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie Anna Zublewicz poinformowała redakcję o funkcjonujących obecnie w szpitalu czarnkowskim oddziałach, ogólnodostępnych dla wszystkich pacjentów